Skyddsutrustning för olika yrkesgrupper

Skyddsutrustning för olika yrkesgrupper

Det finns många yrkesgrupper som ofta behöver använda sig av olika typer av skyddsutrustning för att så säkert som möjligt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Utrustningen kan syfta till att skydda kroppen rent fysiskt, till exempel från ett fall, men också för att undvika att bli sjuk av smitta eller farliga ämnen. Skyddsutrustning är alltså ett brett område som verkligen behövs.

Skyddsutrustning för höga höjder

Att arbeta på höga höjder kan vara en stor risk och det är därför väldigt viktigt att man har bra skyddsutrustning. Är man till exempel takläggare, eller arbetar på tak eller andra höga höjer av andra anledningar, är fallskydd så som sele och tillhörande lina ett måste för att kunna arbeta säkert. Den här typen av utrustning kan köpas både som färdiga paket och separat, om man vill plocka ihop dom nödvändiga delarna själv. I den här kategorin finns också en mängd tillbehör som kan underlätta arbetet och göra det ännu säkrare.

Skydd för ansikte och huvud

Detta är kanske den vanligaste kategorin av skyddsutrustning – att skydda huvud och ansikte är väldigt viktigt då olyckor lätt kan leda till allvarliga skador. Inom många yrken finns till exempel regler på att använda hjälm. Annan skyddande utrustning för huvud och ansikte är:

  • Hörselkåpor och öronproppar
  • Skyddsglasögon
  • Skyddsvisir
  • Andningsmasker

Både skyddsvisir och andningsmasker kan vara bra inom många olika yrkesroller, inte minst har dom burits flitigt av vård-, och sjukhuspersonal under Coronapandemin. Men det finns också yrkesroller som alltid har burit den här typen av utrusning, och som förmodligen alltid kommer att göra det, då främst där det finns en risk att saker sprätter i ansikte och ögon eller om det finns en risk att andas in farliga partiklar.

Skyddskläder

Även skyddskläder finns i många olika modeller – från heltäckande overaller till enklare förkläden och skoskydd. Overallen kan användas av till exempel en lackerare lika väl som en brottsplatstekniker eller personal inom sjukvård och finns både för engångsanvändning och i modeller som kan tvättas och användas flera gånger.

Har man ett yrke där det rekommenderas, eller till och med ställs krav, på att använda den här typen av utrustning bör man aldrig fuska. Det kan innebära en fara både för en själv och för andra och förutom att använda den utrustning som finns bör man också se till att den är godkänd.