Lär dig om överfallslarm för butiker

Genom flera olika åtgärder kan säkerheten ökas för anställda som jobbar i butiker. Det handlar bland annat om att installera överfallslarm och se över rutiner vid hantering av kontanter och andra värden. Vilket skydd ger ett överfallslarm och vad kostar det?

Ger säkerhet och hjälp

Överfallslarm kan antingen vara monterade (exempelvis vid kassan) alternativt bärbart (i fickan eller fästes kring bältet). Oavsett ger de liknande skydd.

När en person upplever en hotfull situation, eller utsätts för överfall, aktiveras larmet. Beroende på vilken funktion som larmet har kommer hjälp att påkallas på olika sätt:

  • Högt ljud – Kan påkalla hjälp från människor i närheten.
  • Larm till kollegor – Larmet ljuder hos kollegor med bärbart larm. De kan, på vissa larm, även se var i byggnaden kollegan behöver hjälp.
  • Larm till väktarbolag – En larmoperatör kommer därmed skicka väktare till platsen och eventuellt påkalla polis.

Dessa tre kan även kombineras beroende på vilket skydd som önskas. Det kan även finnas möjlighet till larm på olika nivåer, dvs olika funktioner.

Larm kopplat till övervakningskameror

Mest säkerhet skapas om överfallslarm kopplas ihop med resterande larmsystem. Det kan exempelvis innebär att övervakningskameror direkt skickar video till larmoperatörerna om överfallslarmet aktiveras. På detta sätt kan de se exakt vad som händer och skicka rätt hjälp.

Vad kostar ett överfallslarm?

För företag är det vanligast att överfallslarm kopplas till ett redan befintligt larmsystem. Alternativt har inte företaget något skydd alls och skaffar därmed både inbrottslarm, brandlarm och överfallslarm på samma gång. Självklart finns det företag som enbart väljer larm som skyddar vid överfall men det är betydligt vanligare med kombinationslösningar.

Kostnaden beror på….

  • Övrigt larmsystem

Ofta blir det billigare att betala ett kombinationspris för flera olika larm och enheter än köpa dem separat. Hur mycket larmet för överfall höjer kostnaden för larmet kan därmed bero på hur omfattande larm som butiken redan har.

  • Omfattning

Ska butiken enbart ha ett enda överfallslarm? En knapp som är monterad vid kassan. Eller ska alla anställda även ha ett överfallslarm på sig som de bär med sig under hela arbetsdagen? Hur många är det i så fall som ska bära larmen? Omfattningen avgör självklart kostnaden.

Vid intresse för larmsystem – Kontakta ett larmföretag och be om gratis rådgivning. De kan besöka butiken och avgöra vilka larm som bäst ökar säkerheten och därefter ge offert på detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *