Varför gps klocka för barn? Här är 3 anledningar

Varför gps klocka för barn? Kanske för att barnet ännu är för litet för en egen mobil eller kanske för att den som förälder inte känner sig helt trygg i att låta barnet vara ute helt själv ännu. En gps klocka för barn kan vara lösningen på det problemet – läs om 3 anledningar till varför klockan kan bara ett bra hjälpmedel i vardagen.

Koll på var barnet befinner sig

En anledning till varför gps klocka för barn är bra är att man som förälder på ett väldigt enkelt och smidigt sätt kan hålla kolla på var barnet befinner sig – till exempel på väg till och från skola, kompisar och aktiviteter.

Det kan ge en ökad trygghet både för föräldrar och barn men det finns en del delade meningar på just den här punkten. En del anser att man inkräktar på barnets integritet medan andra anser att det handlar helt och hållet om säkerhet och trygghet. Det faktum att man kan se barnets position kvarstår dock oavsett vilken åsikt man har.

Möjlighet till kommunikation

En annan anledning till varför gps klocka för barn kan vara ett bra hjälpmedel är för att många modeller kan användas för kommunikation. Det kan finnas möjlighet att ringa och skicka meddelanden till förinlagda nummer, samt att ringa och skicka meddelanden till klockan. En del klockor har även följande funktioner:

  • Larmknapp
  • Kamera

Ett bra första steg till självständighet

En tredje anledning till varför gps klocka för barn kan vara för är för att han eller hon ska få en bra start på ett mer självständigt liv. En del föräldrar väntar gärna med att låta barnen få egna mobiltelefoner medan andra tycker att det är okej från en relativt tidig ålder.

Tillhör man en av dom första så kan en gps klocka för barn vara ett bättre alternativ i barnets process att bli mer självständigt. Klockan kan vara det som behövs för att man som förälder törs låta barnet gå ut och upptäcka världen.

Så – varför gps klocka för barn?

Kort och gott finns flera bra anledningar och inte minst kan det ge oroliga föräldrar en känsla av lugn i och med att man både kan hålla kolla på var barnet befinner sig, samt kommunicera när det behövs – utan att ge barnet en mobiltelefon.

Vad avgör priset på ett hemlarm?

En av de större larmbolagen i Sverige erbjuder hemlarm för ”från 14 kronor per dagen”. Samtidigt kan larmet kosta betydligt mer – allt beror på vilka larmenheter som önskas. Så vad avgör priset på ett hemlarm?

Vad ska skyddas?

Det som primärt avgör priset är vad som ska skyddas. Det krävs exempelvis betydligt fler larmenheter på en villa än på en lägenhet på tionde våningen. Är det villa, hyresrätt, radhus eller företag som önskas skyddas? Detta avgör primärt hur stort larmsystem som behöver användas.

  • Storlek på boendet

Framförallt är det alltså storlek på boendet som avgör larmbehovet. Med rörelsedetektorer ska intrång upptäckas men då krävs det även att dessa detektorer täcker den större delen av boendet så som passager, hall, vardagsrum osv.

  • Ingångar och fönster

Ett hemlarm kan bestå av ett flertal olika larmdelar. Grunden är inbrottslarmet, dvs. brytlarm vid dörrar. Ju fler dörrar desto fler brytlarm – dvs högre kostnad.

Var ligger boendet?

Om det är ett hemlarm med fria utryckningar kan bostadsadressen även påverka priset. Larmbolagen har statistik som påvisar hur stor risk det är att inbrott kommer att ske. Därmed kan de ta högre avgift om risken är stor. Men det kan även vara flera andra faktorer som avgör priset i förhållande till adressen.

Adressen avgör även vilka larmbolag som kan väljas. En person som bor i Stockholm kommer ha betydligt fler larmoperatörer att välja på mot en person som bor i en liten ort i inlandet.

Behövs hemlarm med kamera?

  • Upplyst med insyn

Ligger ingången till boendet bara någon meter från en trafikerad gata där gatubelysningen lyser upp? Då finns inte jättestort behov av övervakningskamera vid ingången och rörelsedetektorer på framsidan.

  • Begränsad insyn och dämpad belysning

Är det däremot begränsad insyn kan inbrottstjuvar få mer tid att genomföra inbrottet. Därmed kan ett hemlarm kompletteras med både övervakningskamera, sensorer och strålkastare som aktiveras vid rörelse. Om så önskas kan dessa kameror även kopplas till en app så att de som bor i huset kan se vad som sker utanför – när som helst på dygnet.

Om det sätts upp övervakningskamera så är det alltså smart att koppla denna till sitt hemlarm vilket innebär att larmoperatörerna även kan använda denna information i det fall ett larm aktiveras. Genom att de ser vad som händer kan de agera på bästa sätt.