Olika typer av larm

Olika typer av larm

Larm har funnits i urminnestider för att varna för olyckor eller främmande folkgrupper. I början var det bara rop och tilltal som signalerades mellan individer inom en grupp. Detta finns såklart fortfarande både hos oss människor och hos andra djur i form av hojtande fram och tillbaka i en grupp, men idag finns också andra tekniska larm som inte bygger lika mycket på människor. Det har också utvecklats olika larm för olika tillfällen, dels för att veta vilket som är vilket och dels för att slippa bygga in all sorts elektronik i en sorts larm. I texten nedan beskrivs tre typer av larm.

Brandlarm

Ett brandlarm ska larma, som namnet antyder, när det brinner. Den fungerar som så att det finns en sensor eller detektor i brandlarmet som känner av värme eller rökpartiklar och när den noterar dessa sätts en mekanism igång som gör att larmet tjuter. De brandlarm med sensor fungerar oftast som så att de joniserar rökpartiklarna med ett radioaktivt ämne, vilket gör att röken kan leda ström genom kretsen och larmet går igång. Den här typen av brandlarm bör bytas ca två gånger per decennium.

Inbrottslarm

Inbrottslarm är ett larm som är avsett för att larma om någon försöker bryta sig in i en fastighet. Det finns många olika typer av inbrottslarm, eftersom det finns många olika lösningar till problemet. Ett inbrottslarm kan exempelvis avge ett högt tjut direkt vid tiden för inbrottet, skicka iväg ett tyst larm direkt till larmcentralen eller ringa upp ett förprogrammerat telefonnummer. Det som är gemensamt för alla inbrottslarm är att alla har för avsikt att antingen varna husägaren om att det pågår ett inbrott för att de ska kunna vidta åtgärder eller skrämma iväg inbrottstjuven. Ofta är det en kombination av båda anledningarna.

Trygghetslarm

En tredje typ av larm är trygghetslarm. Dessa är avsedda att användas av funktionshindrade, äldre och övriga personer som har behov av snabba insatser då och då. Larmen varnar om någon olycka har hänt för särskilt utsatta. Det finns både interna system där larmen meddelar om olyckor som skett inom byggnaden och externa system där de istället larmat till en larmcentral.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *